صفحه اصلی > اخبار > محتوای
زمانی که مقاومت در برابر نقطه جوش تفنگ ملاقات فیبر لیزر دستگاه جوش
Feb 22, 2016

با توسعه صنعت خودرو، نقطه جوش و لیزر از راه دور برنامه های کاربردی جوش و در حال حاضر کاملا قابل توجه. هر دو فرآیند جوانب مثبت خود و مهندسين دور لیزر جوش, مزایای استفاده از چرخه های کوتاه، بهره وری بالا از جوش، بار و استفاده از جوش لیزر; نسبت به لیزر جوش، ویژگی های اصلی مقاومت در برابر نقطه جوش با گیره بدون هیچ هزینه اضافی.