صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مستقر جوشکاری / جوشکاری سینی دوار/تبدیل جدول
May 25, 2016

مستقر جوشکاری / جوشکاری سینی دوار/تبدیل جدول


جدول نوبت به چرخش قطعات کار برای جوش های دستی welidng و دیگران استفاده می شود. مزایای استفاده از ساختار جمع و جور و چشم انداز زیبا و سبک وزن و استقرار است و مخازن تحت فشار متالورژی قدرت ماشین آلات شیمیایی ماشین آلات صنایع غذایی و ساختار فلزی معادن.


  • ویژگی های

  • محدوده وسیعی از فرکانس تنظیم سرعت بالا و دقت, دیجیتال نمایش سرعت و پارامتر preseeting;

  • زیبا-fمیز کار inished با طور مساوی با فاصله خطوط موقعیت حکاکی شده است;

  • The3 طور مساوی با فاصله شیار T شکل اجازه نصب مناسب از وسایل مختلف و positioners.


شامل مشخصات مشترک 2T 5T و 10 تی