صفحه اصلی > اخبار > محتوای
هوبارت موسسه تکنولوژی جوش دوره جدید اعلام کرد: طرح پیشرفته خواندن
Mar 12, 2016

هوبارت موسسه تکنولوژی جوش اعلام دوره جدید: پیشرفته طرح خواندن در پاسخ به تقاضا از صنعت، هوبارت جوشکاری فنی فقط اضافه شده دوره پیشرفته مطالعه طرح جدید به ترکیب ساختاری و برنامه جوشکاری لوله و برنامه جوشکاری سازه. این دوره نیز به صنعت حرفه ای که می خواهید به گسترش دانش خود طرح باز است.

دوره پیشرفته مطالعه طرح به منظور ارتقاء دانش و توانایی ورود به صنعت جوش دانش آموزان طراحی شده است. پس از اتمام این دوره، دانش آموز باید به دانش طراحی روش و تفسیر نقشه و نقشه های فروشگاه و استفاده از این اطلاعات، استفاده از تجهیزات اندازه گیری در طرح بندی و مونتاژ، باید درک پایه ای از کدهای, مشخصات و استاندارد و نیز برای آگاهی از مسئولیت جوشکار در کنترل کیفیت.