صفحه اصلی > اخبار > محتوای
ساکنان مترو خط 3 خط پایین لرزش تراک پد بهار اصلی کمتر از 2/3
Feb 22, 2016

هوآ شانگ بائو Xian مترو خط 3 خط عبور از مناطق مسکونی, مدارس، بیمارستان ها و مکان های دیگر در این زمینه حساس خواهد شد آرام, سازندگان به مترو راه آهن در فصل بهار، بنابراین کاهش "دوک" لرزش و سر و صدا تا حد زیادی کاهش می یابد. در دسامبر 15, Xian طولانی راه آهن خط 3 خط مترو از طریق 21، چین کسب و کار اخبار روزنامه نگاران سوار سوار وسایل نقلیه تست راحتی خیلی خوب بود.